Shopping Cart

Polityka prywatności

Spis treści

 1. Cel i organ odpowiedzialny
 2. Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Gromadzenie danych dotyczących dostępu
 5. Ciasteczka i pomiar zakresu
 6. Google Analytics
 7. Usługi Google Re/Marketingowe
 8. Facebook Social Plugins
 9. Remarketing na Facebooku
 10. Newsletter
 11. Integracja usług i treści osób trzecich
 12. Prawa użytkownika i usuwanie
 13. Zmiany w polityce prywatności
 1. Obiektywny i odpowiedzialny organ Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania (w tym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, a także uzyskiwania zgody) danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie „ofertą online” lub „stroną internetową”). Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online. Dostawcą oferty online i stroną odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Epoxidharztisch.de (dalej jako „dostawca”, „my” lub „my”). Pojęcie „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak „użytkownik”, należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
 2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z zasadami oszczędności danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkownika będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje prawne pozwolenie, w szczególności gdy dane te są niezbędne do świadczenia naszych usług umownych i usług online, lub gdy jest to wymagane przez prawo, lub gdy udzielono zgody. Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych oraz ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Ta strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po łańcuchu znaków „https://” i symbolu blokady w linii przeglądarki. Jeżeli w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych wykorzystywane są treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”), a ich wymieniona siedziba znajduje się za granicą, należy przyjąć, że następuje przekazanie danych do państw siedziby tych dostawców zewnętrznych. Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się na podstawie zezwolenia prawnego, zgody użytkowników lub specjalnych klauzul umownych, które gwarantują wymagane prawem bezpieczeństwo danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane, oprócz wykorzystania wyraźnie wymienionego w niniejszej polityce prywatności, w następujących celach na podstawie upoważnień prawnych lub zgody użytkownika: – Dostarczenie, wykonanie, utrzymanie, optymalizacja i bezpieczeństwo naszych usług, usług i usług użytkownika W przypadku kontaktu z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Państwa dane zostaną usunięte po upływie 3 lat od daty złożenia wniosku, pod warunkiem, że nie ma żadnych prawnych obowiązków dotyczących zatrzymania danych. Dane te są przechowywane w celu zapewnienia jakości usług. Dane osobowe są usuwane, jeżeli spełniły swój cel i nie ma obowiązku prawnego ich przechowywania. Dane użytkownika przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. przekazanie adresów dostawcom usług spedycyjnych). 3.1 Dostawca usług przewozowych Dostawca usług przewozowych może różnić się od dostawcy usług przewozowych wyświetlanego przy składaniu zamówienia, w zależności od adresu dostawy. W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b DSGVO przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostawy zamówionego towaru. Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług wysyłkowych na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, tak aby dostawca usług wysyłkowych mógł skontaktować się z Państwem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji. Zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na podany poniżej adres kontaktowy. Po odstąpieniu od umowy usuniemy Państwa dane udostępnione w tym celu, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze ich wykorzystywanie lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, na co zezwalają przepisy prawa i o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Epoxidharztisch.de zleca spedycję następującym dostawcom usług spedycyjnych: DHL
 4. Zbieranie danych dostępowych Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki logów serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP oraz żądającego dostawcy. Używamy danych z dziennika bez przypisania do osoby użytkownika lub innego profilowania zgodnie z przepisami prawa tylko do analizy statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia danych z dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wykorzystania na podstawie konkretnych wskazań.
 5. Cookies & Reach Measurement Cookies to informacje, które są przesyłane z naszego serwera WWW lub innych serwerów WWW do przeglądarki internetowej użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania. Użytkownicy są informowani o korzystaniu z cookies w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu w zakresie niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. O ile dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne realizowane przez nas cookies, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, jak również w celu przyjaznego dla klienta i efektywnego zaprojektowania wizyty na stronie. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. session cookies). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie osób trzecich) rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli cookies są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane o przeglądarce i lokalizacji, a także wartości adresów IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe z wyłączeniem plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, jest proszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do funkcjonalnych ograniczeń tej oferty online. Istnieje możliwość otrzymywania wielu plików cookie z reklamami internetowymi od firm za pośrednictwem strony internetowej USA.
 6. Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownik może również zablokować zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i opcji rezygnacji można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Korzystanie z danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Korzystanie z danych w celach reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam”) i http://www.google.com/ads/preferences („Określenie, jakie reklamy pokazuje Google”).
 7. Google Re/Marketing Services Korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie Google Marketing Services) firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Usługi marketingowe Google pozwalają nam na wyświetlanie reklam dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby zaprezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikom wyświetlane są reklamy produktów, którymi byli zainteresowani na innych stronach internetowych, jest to określane jako „remarketing”. W tym celu, po wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których działają usługi marketingowe Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako „web beacons”) są zintegrowane na stronie internetowej. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można użyć również porównywalnych technologii). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten zawiera informacje, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i na które oferty kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i innych informacji dotyczących korzystania z oferty online. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google Analytics, że adres IP jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przekazywany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie zostanie połączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik później odwiedzi inne strony internetowe, można mu pokazać reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Tzn. Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Tzn. z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz. Nie dotyczy to przypadku, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane przez „DoubleClick” o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA. Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny „cookie konwersji”. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które pozwoliłyby im na osobistą identyfikację użytkowników. Włączamy reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej Google „DoubleClick”. DoubleClick używa plików cookie, aby umożliwić Google i jego stronom partnerskim obsługę reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach w Internecie. Włączamy również reklamy innych firm oparte na usłudze marketingowej „AdSense” Google. AdSense używa plików cookie, aby umożliwić Google i jego stronom partnerskim obsługę reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach w Internecie. Kolejną wykorzystywaną przez nas usługą marketingową Google jest „Google Tag Manager”, za pomocą którego można zintegrować z naszą stroną internetową dalsze usługi analityczne i marketingowe Google (np. „AdWords”, „DoubleClick” lub „Google Analytics”). Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy. Jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez usługi marketingowe Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.
 8. Facebook Social Plugins Nasza oferta online wykorzystuje wtyczki społecznościowe („pluginy”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są rozpoznawalne po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, określenia „lubię to”, „lubię to” lub znak „kciuki w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W procesie tym na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą tego pluginu i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana z ich urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook będzie się uczył i zapisywał jego adres IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.
 9. Facebook Remarketing W ramach naszej oferty online używany jest tzw. „Facebook Pixel” sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Za pomocą piksela Facebooka można określić odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do wyświetlania reklam, tak zwanych „reklam Facebooka”. Dlatego też wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową. Oznacza to, że za pomocą piksela z Facebooka chcemy zapewnić, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie miały nękającego efektu. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Piksel Facebooka jest integrowany bezpośrednio przez Facebook podczas wywołania naszej strony internetowej i może zapisać tzw. cookie, czyli mały plik, na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebook podczas logowania, Twoja wizyta na naszej stronie internetowej zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych przez Facebook. Więcej informacji o tym, jak działa remarketingowy piksel i ogólnie o tym, jak wyświetlane są reklamy na Facebooku, można znaleźć w polityce wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez piksel Facebooka i wykorzystaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. W tym celu można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub zgłosić sprzeciw za pośrednictwem strony USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.
 10. Newsletter Poniższe informacje wyjaśniają zawartość naszego newslettera, jak również procedury rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz przysługujące Państwu prawo do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury. Treść newslettera: Newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (dalej „newsletter”) wysyłamy tylko za zgodą odbiorcy lub zgodą prawną. Jeżeli treści Newslettera są konkretnie opisane w kontekście rejestracji, to decydują one o wyrażeniu zgody przez użytkowników. Ponadto, nasze biuletyny zawierają następujące informacje: nasze produkty, oferty, promocje i naszą firmę. Double-Opt-In i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na inne adresy e-mail. Rejestracja do newslettera jest rejestrowana, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapis czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Zmiany w danych przechowywanych u dostawcy usług wysyłkowych są również rejestrowane. Dostawca usług spedycyjnych: Newsletter jest wysyłany za pomocą usługi „MailChimp” (zwanej dalej „dostawcą usług spedycyjnych”). Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dostawcy usług spedycyjnych można zobaczyć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy. Adresy e-mailowe naszych odbiorców newslettera, jak również ich inne dane opisane w kontekście tych notatek, są przechowywane na serwerach dostawcy usług spedycyjnych. Dostawca usług spedycyjnych wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, wysyłający może wykorzystać te dane do optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub w celach ekonomicznych, aby ustalić, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich lub przekazywania ich osobom trzecim. Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Zbieranie i analizy statystyczne – Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli plik o wielkości pikseli, który jest pobierany z serwera dyspozytora w momencie otwarcia biuletynu. W ramach tego wyszukiwania zbierane są początkowo informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego doskonalenia usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz ich zachowania w zakresie odczytu na podstawie lokalizacji ich pobierania (co można ustalić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani naszym zamiarem, ani dostawcy usług spedycyjnych nie jest obserwacja poszczególnych użytkowników. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do określenia przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników i do dostosowania do nich naszych treści lub do wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników. Anulowanie/odwołanie – W każdej chwili można anulować otrzymywanie naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na wysyłanie biuletynu przez firmę wysyłkową oraz na analizy statystyczne. Oddzielne anulowanie wysyłki przez dyspozytora lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwe. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do jego anulowania.
 11. Integracja usług i treści stron trzecich Możliwe jest, że treści lub usługi pochodzące od dostawców zewnętrznych, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, są zintegrowane w ramach naszej oferty online. Integracja treści osób trzecich zawsze wymaga, aby osoby trzecie dostarczające treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez tego adresu IP nie byłyby w stanie wysłać treści do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Ponadto, dostawcy treści osób trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników dla własnych celów. W ten sposób z przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników. Będziemy korzystać z tych treści tak oszczędnie, jak to tylko możliwe, unikając w ten sposób danych i wybierając wiarygodnych dostawców zewnętrznych w odniesieniu do bezpieczeństwa danych. Poniższa prezentacja zawiera przegląd zewnętrznych dostawców i ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie prywatności, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz częściowo już tu wymienione opcje rezygnacji: – Zewnętrzne czcionki firmy Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts”). Integracja Czcionek Google odbywa się poprzez połączenie z serwerem w Google (zazwyczaj w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Mapy usługi „Google Maps” firmy zewnętrznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. – Filmy wideo z platformy „YouTube” zewnętrznego dostawcy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. Stosowany jest tu tryb rozszerzonej ochrony danych, który według usługodawcy wyzwala zapisywanie informacji o użytkowniku tylko wtedy, gdy odtwarzany jest obraz(y) wideo. Jeśli rozpocznie się odtwarzanie wbudowanych filmów Youtube, dostawca „Youtube” używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Zgodnie z informacjami z „Youtube” są one wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przypisane do Państwa konta po kliknięciu na wideo. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem w serwisie YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i ocenia je. Ocena taka jest przeprowadzana w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymogami. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkownika, w związku z czym musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa. Niezależnie od odtwarzania wbudowanych filmów wideo, przy każdym wywołaniu tej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z siecią Google „DoubleClick”, co może spowodować dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu. Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z obowiązującą w Unii Europejskiej umową o ochronie danych osobowych „Privacy Shield”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych osobowych.
 12. Prawa użytkowników i usuwanie danych Użytkownicy mają prawo, na żądanie i nieodpłatnie, do uzyskania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na ich temat. Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, cofnięcia zgody, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy zakłada się bezprawne przetwarzanie danych. Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania.
 13. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu dostosowania go do zmienionej sytuacji prawnej lub w przypadku zmiany usługi i przetwarzania danych. Ma to jednak zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do deklaracji dotyczących przetwarzania danych. O ile wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy oświadczenia o ochronie danych osobowych zawierają postanowienia stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą dokonywane tylko za ich zgodą. Użytkownicy są proszeni o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych osobowych.