Shopping Cart

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści Jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie narusza to zobowiązań do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym ujawnione zostanie konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich dostawca lub operator. W momencie linkowania strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń, pixoprint.de natychmiast usunie takie linki.

Prawa autorskie Treści i dzieła stworzone przez EpoxidHarzTisch.de na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takiego materiału wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody EpoxidHarzTisch.de. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności, treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Adres naszej strony internetowej to: https://epoxidharztisch.de. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych i ochrony Państwa prywatności. Dlatego też poniżej informujemy Państwa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Umowa Oferujemy indywidualne meble wykonane według specyfikacji klienta. W tym celu Państwo, jako nasz klient, wybieracie za pomocą naszego sklepu internetowego lub przy indywidualnym zamówieniu pożądany model podstawowy, jak również pożądane formy, materiały, kolory i powierzchnie. Chcielibyśmy, aby było to dla Państwa jak najwygodniejsze i aby zamówiony mebel w najlepszym przypadku znalazł się bezpośrednio na swoim miejscu w przyszłości. Klikając na okno „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy o dzieło i usługi. Podstawą tej umowy są nasze Ogólne Warunki Handlowe w aktualnej wersji w momencie składania oferty. W tym samym czasie otrzymasz od nas fakturę. O ile nie uzgodniono inaczej, stosuje się prawo niemieckie. Po zapłaceniu naliczonych kosztów, potwierdzimy Państwu zamówienie. W ten sposób zawierana jest między nami wiążąca umowa.

Zawarcie umowy Jako nasz klient macie Państwo prawo do uzgodnionej, indywidualnej i profesjonalnej produkcji zamówionego mebla, jak również do terminowej dostawy. W tym zakresie jesteśmy zależni od waszej pomocy:

  1. Produkcja Po otrzymaniu zapłaty rozpoczynamy od ręcznej produkcji zamówionego przez Państwa towaru. To trwa około 3-4 tygodni. Wszystkie nasze meble są produkowane indywidualnie według Państwa specyfikacji. Dlatego nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
  2. Dostawa Gdy meble będą gotowe, zostaną dostarczone na adres podany przy składaniu zamówienia. Ustalimy z Tobą termin dostawy i potwierdzimy to e-mailem. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie tej daty. W wyznaczonym terminie osoba musi być obecna, aby otworzyć DHL, pokazać mu pomieszczenia i odebrać towar. Przeniesienie ryzyka następuje, gdy towar zostanie dostarczony na czas do określonego miejsca. Jeśli DHL nie zostanie otwarty, postaramy się skontaktować z Tobą telefonicznie pod podanym numerem. Jeśli nikt nie otworzy drzwi w tym czasie, zabierzemy towar z powrotem. Klient zwleka wówczas z odbiorem i musi zwrócić nam koszty nowej dostawy (koszty podróży plus koszty osobowe i ewentualne koszty magazynowania). Ponadto, są Państwo zobowiązani do przyjęcia towaru. W tym celu wyznaczyliśmy termin 14 dni. W przypadku wystąpienia siły wyższej, np. klęski żywiołowej, jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw w terminie późniejszym (po wcześniejszym ustaleniu terminu).
  3. Gwarancja na wady Przy dostawie prosimy o niezwłoczne sprawdzenie towaru w celu upewnienia się, że jest on w idealnym stanie i zgodny z umową. Następnie akceptujecie Państwo nasz występ, podpisując dowód dostawy. Uwaga: Drewno jest produktem naturalnym, który może wykazywać różnice kolorystyczne i nierówności związane z rozrostem. Istnieją różnice w strukturze i kolorze pomiędzy częściami mebla i w porównaniu z innymi meblami wykonanymi z tego samego materiału. Drewno zmienia swoją objętość. Może to prowadzić do wypaczeń, niedokładności montażu i pęknięć. Jeśli powierzchnia jest naoliwiona, może to prowadzić do powstania nierównych powierzchni. Te odchylenia, różnice i nieprawidłowości nie kwalifikują się jako wady, jeśli materiał i wykonanie zostały prawidłowo dobrane i wykonane przez rzemieślników i są zwyczajowo stosowane w handlu. Jeśli wystąpią uzasadnione wady, postaramy się je wyeliminować na miejscu (np. zadrapania). W przeciwnym razie mamy możliwość zabrania mebla z powrotem do warsztatu w celu jego naprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nowa dostawa musi mieć miejsce w rozsądnym terminie. Prosimy o podanie wad na piśmie, bezpośrednio na dowodzie dostawy, abyśmy mieli jasność co do tego, co jest przedmiotem reklamacji. Jeśli wada, która nie była widoczna w momencie dostawy, pojawi się później, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, abyśmy mogli Państwu natychmiast pomóc.

Jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc bezpośrednio, należy opisać nam usterkę na piśmie. Mamy wtedy prawną możliwość naprawienia usterki. Poza tym jesteśmy odpowiedzialni za rażące zaniedbania i umyślność. Odpowiedzialność za szkody następcze spowodowane przez wadę jest wykluczona, o ile jest to prawnie możliwe. Twoje prawo jako klienta w przypadku uzasadnionej wady jest inaczej regulowane przez prawo niemieckie. Miejscem jurysdykcji jest Koblenz, o ile Ty jako klient jesteś kupcem.

Stosuje się prawo niemieckie. W przypadku wątpliwości stosuje się jednak prawo bardziej korzystne dla konsumenta.

Klauzula rozdzielności Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważnych, pozostałe postanowienia zachowują ważność. Nieskuteczne klauzule zostaną zastąpione przez odpowiednie przepisy prawne. Jeśli jako klient jesteś handlowcem i warunki handlowe naszych firm są ze sobą sprzeczne, obowiązują warunki handlowe epoxidharztisch.de.

Rezygnacja Z wszystkich naszych mebli dotyczy to indywidualnie po podaniu przez Państwa specyfikacji poszczególnych produkcji. Dlatego nie ma prawa do odwołania.

Alternatywne rozwiązywanie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do uczestniczenia w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.