Shopping Cart

Impresja

Reprezentowany przez:

Alexander Hassini E-Mail: kontakt@epoxidharztisch.de

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:

Aleksander Hassini

+491637046320

Kameradenweg 25

12249 Berlin

Zawiadomienie dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (Rozporządzenie ODR) i Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) Obowiązek zawiadomienia zgodnie z Rozporządzeniem ODR dotyczącym internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia ODR: Komisja Europejska zapewniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS). Więcej na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Obowiązek udzielania informacji zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG): EpoxidHarzTisch oświadcza z góry, że nie jest przygotowany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego w rozumieniu § 36 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG). Nie ma to wpływu na możliwość rozstrzygnięcia sporu przez komisję ds. arbitrażu konsumenckiego w trakcie lub w trakcie konkretnego sporu za zgodą obu stron umowy (§ 37 VSBG).